Latching relay BF-3 | Rơ le chốt BF3 | Arteche

0

Arteche sản xuất rơle chốt từ 3 đến 16 tiếp điểm (BF-3, BF-4, BJ-8, BI-16) cho mục đích chung và cung cấp một loạt các đặc điểm để phù hợp với từng yêu cầu ứng dụng:

Mô hình R: Rơle ngắt và khóa, với thiết lập lại điện
Mô hình RP: Rơle ngắt và ngắt, với thiết lập lại điện và tay
Mô hình BB: Bảo vệ quá áp song song với cuộn dây