Máy quét mã vạch DATALOGIC

Xem chi tiết tại https://2d-barcodes.com/

Đầu đọc mã vạch cố định Datalogic

Viet Automation Corp – Đại lý phân phối máy quét mã vạch DATALOGIC tại Việt Nam

PowerScan 9100
PowerScan 7100
PowerScan Retail Series
Gryphon
PowerScan 9300
TD1100
Heron
Multi-Plane Imaging Scanner/Scales

máy quét mã vạch datalogic
PowerScan 9500
Quick Scan
Gryphon Healthcare
Bi-Optic Scanner/Scales