71 Series – Finder Relays – Rơ le Finder | FINDER

Relay Finder 71 seri – Đại lý phân phối relay finder Việt Nam

+ Dòng 71 của Relay Finder
+ Giám sát điện áp trên và dưới
+ Xác định điện áp và dòng
+ Lệch pha
+ Xoay pha
+ Mất pha
+ Cảm biến nhiệt độ
+ Rộng 35 mm
+ Hệ thống 1 pha hoặc 3 pha
+ Giá trị có thể điều chỉnh hoặc cố định
+ An toàn tích cực logic
+ Giá đỡ đường ray 35mm

Tham khảo thêm các sản phẩm khác của relay Finder tại:
+ Relay công nghiệp
+ Bộ định thời
+ Thương mại & nhà cửa
+ Relay socket

Trả lời