87 Series – FINDER Relays 87 Series – Modular timers 5 – 8 A – FINDER

Module timer 5 – 8 A – FINDER Relay 87 Seri – Đại lý ủy quyền Finder tại Việt Nam

Module timer của Finder – 87 Series

  • Nguồn cấp AC / DC không phân cực
  • Phiên bản đặc biệt: 2 tiếp điểm timer hoặc 1 tức thời + 1 timer
  • Thang thời gian từ 0,5s đến 60h
  • Đa điện áp
  • Rộng 22,2 mm

Tham khảo thêm các sản phẩm khác của relay Finder tại:
+ Relay công nghiệp
+ Bộ định thời
+ Thương mại & nhà cửa
+ Relay socket