Cảm biến quang Datalogic S80 series

1. Mô tả: Cảm biến quang Datalogic S80 series

  • Cảm biến quang Datalogic S80 series
  • S80 series là cảm biến xác định khoảng cách dựa trên nguyên lý đo thời gian di chuyển của tia laser từ cảm biến
  • RS485 nối với máy tính để cài đặt thông số hoặc cài trực tiếp trên cảm biến với 3 nút nhấn và 4 LED hiển thị
  • Loại trực tiếp 0,3-7m và phản xạ gương 0,3-100m.
  • Ngõ ra PNP/NPN có thể đặt khoảng cách tùy ý trong phạm vi hoạt động, analog 4-20mA tỷ lệ theo khoảng cách

2. Kích thước:

Cảm biến quang Datalogic S80-MH -5-YL09-PPIZ

3. Sơ đồ kết nối:

Cảm biến quang Datalogic S80-MH -5-YL09-PPIZ

4. Mã đặt hàng:

Model number Description
S80-MH -5-Y09-PPIZ Operating distance 0.3 – 4m, connector M12 8-pole, ouput PNP
S80-MH -5-Y09-NN IZ Operating distance 0.3 – 4m, connector M12 8-pole, ouput NPN
S80-MH -5-YL09-PPIZ Operating distance 0.3 – 7m, connector M12 8-pole, ouput PNP
S80-MH -5-YL09-NN IZ Operating distance 0.3 – 7m, connector M12 8-pole, ouput
S80-MH -5-Y19-PPIZ Operating distance 0.3 – 20m, connector M12 8-pole, ouput PNP
S80-MH -5-Y19-NN IZ Operating distance 0.3 – 20m, connector M12 8-pole, ouput NPN
S80-MH -5-Y29-PPIZ Operating distance 0.3 – 100m, connector M12 8-pole, ouput PNP
S80-MH -5-Y29-NN IZ Operating distance 0.3 – 100m, connector M12 8-pole, ouput NPN