Cảm biến quang điện: loại hình trụ tròn | DATALOGIC

S10 – DATALOGIC

Cảm biến quang hình trụ Ø18 thích hợp trong các ứng dụng của ngành cơ khí, thực phẩm. IP69K, thân inox 316L chống ăn mòn bởi các dung dịch tẩy rửa, axít. Gồm loại phản xạ khuyếch tán với khoảng cách phát hiện thay đổi 10,35,60cm, phản xạ gương 4m, phản xạ gương phát hiện vật trong suốt 0,8m và thu phát 18m​

Cảm biến quang Datalogic S10-MA-5-G00-XF
Cảm biến quang Datalogic S10-MA-5-F01-PD
Cảm biến quang Datalogic S10-NA-5-G00-XE
Cảm biến quang Datalogic S10-MA-5-B01-NL


S12 – DATALOGIC

Cảm biến quang (Photoelectric sensor) hình trụ Ø12 thích hợp trong các ứng dụng cơ khí, thực phẩm. Gồm loại phản xạ khuếch tán với khoảng cách phát hiện thay đổi 10,30cm, phản xạ gương 1m và thu phát 5m.​S18 – DATALOGIC

S18 gồm có 2 dòng sản phẩm thân nhựa ABS hoặc hợp kim đồng mạ niken, 4 dây có thể lựa chọn ngõ ra PNP/NPN và light/dark modeS5 – DATALOGIC

S5 là dòng sản phẩm thân nhựa ABS Ø18. 4 dây có thể lựa chọn ngõ ra PNP/NPN và light/dark mode.

S5-1-A2-10 = Reflex plastic vac axial dark out 3 wires ac cable
S5-1-A2-15 = Reflex plastic vac radial dark out 3 wires ac cable
S5-1-A2-20 = Reflex plastic vac axial light out 3 wires ac cable
S5-1-A2-25 = Reflex plastic vac radial light out 3 wires ac cable
S5-1-C30-10 = Proximity plastic vac axial dark out 3 wires ac cable
S5-1-C30-15 = Proximity plastic vac radial dark out 3 wires ac cable
S5-1-C30-20 = Proximity plastic vac axial light out 3 wires ac cable
S5-1-C30-25 = Proximity plastic vac radial light out 3 wires ac cable
S5-1-C8-10 = Proximity plastic vac axial dark out 3 wires ac cable
S5-1-C8-15 = Proximity plastic vac radial dark out 3 wires ac cable
S5-1-C8-20 = Proximity plastic vac axial light out 3 wires ac cable
S5-1-C8-25 = Proximity plastic vac radial light out 3 wires ac cable
S5-1-D15-10 = Fixed focus plastic vac axial dark out 3 wires ac cable
S5-1-D15-20 = Fixed focus plastic vac axial light out 3 wires ac cable
S5-1-F8-10 = Receiver plastic vac axial dark out 3 wires ac cable
S5-1-F8-20 = Receiver plastic vac axial light out 3 wires ac cable
S5-1-G8-00 = Emitter plastic vac axial 0 cable
S5-5-A4-30 = Reflex plastic vdc axial dark/light 4 wires dc cable
S5-5-A4-32 = Reflex plastic vdc axial dark/light 4 wires dc – M12 conn
S5-5-A4-35 = Reflex plastic vdc radial dark/light 4 wires dc cable
S5-5-A4-37 = Reflex plastic vdc radial dark/light 4 wires dc – M12
S5-5-A4-62 = Reflex plastic vdc axial dark out 3 wires npn – M12 conn
S5-5-A4-82 = Reflex plastic vdc axial dark out 3 wires pnp – M12 conn
S5-5-B3-30 = Reflex polarized plastic vdc axial dark/light 4 wires dc cable
S5-5-B3-32 = Reflex polarized plastic vdc axial dark/light 4 wires dc – M12 conn
S5-5-B3-35 = Reflex polarized plastic vdc radial dark/light 4 wires dc cable
S5-5-B3-37 = Reflex polarized plastic vdc radial dark/light 4 wires dc – M12
S5-5-C10-30 = Proximity plastic vdc axial dark/light 4 wires dc cable
S5-5-C10-32 = Proximity plastic vdc axial dark/light 4 wires dc – M12 conn
S5-5-C10-35 = Proximity plastic vdc radial dark/light 4 wires dc cable
S5-5-C10-37 = Proximity plastic vdc radial dark/light 4 wires dc – M12
S5-5-C35-30 = Proximity plastic vdc axial dark/light 4 wires dc cable
S5-5-C35-32 = Proximity plastic vdc axial dark/light 4 wires dc – M12 conn
S5-5-C35-35 = Proximity plastic vdc radial dark/light 4 wires dc cable
S5-5-C35-37 = Proximity plastic vdc radial dark/light 4 wires dc – M12
S5-5-C35-92 = Proximity plastic vdc axial light out 3 wires pnp – M12 conn
S5-5-C60-30 = Proximity plastic vdc axial dark/light 4 wires dc cable
S5-5-C60-32 = Proximity plastic vdc axial dark/light 4 wires dc – M12 conn
S5-5-D15-30 = Fixed focus plastic vdc axial dark/light 4 wires dc cable
S5-5-D15-32 = Fixed focus plastic vdc axial dark/light 4 wires dc – M12 conn
S5-5-D15-37 = Fixed focus plastic vdc radial dark/light 4 wires dc – M12
S5-5-D50-92 = Fixed focus plastic vdc axial light out 3 wires pnp – M12 conn
S5-5-E1-30 = Fiber sensor plastic vdc axial dark/light 4 wires dc cable
S5-5-E1-32 = Fiber sensor plastic vdc axial dark/light 4 wires dc – M12 conn
S5-5-F12-30 = Receiver plastic vdc axial dark/light 4 wires dc cable
S5-5-F12-32 = Receiver plastic vdc axial dark/light 4 wires dc – M12 conn
S5-5-F8-35 = Receiver plastic vdc radial dark/light 4 wires dc cable
S5-5-F8-37 = Receiver plastic vdc radial dark/light 4 wires dc – M12
S5-5-F8-92-SG-ST2 = S5 M18 tubular infrared single beam safety sensor type 2 receiver
S5-5-F8-92-SG-ST4 = S5 M18 tubular infrared single beam safety sensor type 4 receiver
S5-5-G12-00 = Emitter plastic vdc axial cable
S5-5-G12-02 = Emitter plastic vdc axial – M12 conn
S5-5-G8-05 = Emitter plastic vdc radial cable
S5-5-G8-07 = Emitter plastic vdc radial – M12
S5-5-G8-62-SG-ST2 = S5 M18 tubular infrared single beam safety sensor type 2 emitter
S5-5-G8-62-SG-ST4 = S5 M18 tubular infrared single beam safety sensor type 4 emitter
S5-5-L2-72 = Fixed focus plastic vdc axial npn – M12 conn
S5-5-L2-92 = Fixed focus plastic vdc axial pnp – M12 conn
S5-5-T1-30 = Reflex transparent plastic vdc axial dark/light 4 wires dc cable
S5-5-T1-32 = Reflex transparent plastic vdc axial dark/light 4 wires dc – M12 conn

S50 – DATALOGIC

Một seri cho tất cả các ứng dụng của cảm biến quang Ø18. Từ chức năng cơ bản như phản xạ gương, khuyếch tán, thu phát bằng hồng ngoại, cáp quang hay laser đến ứng dụng cao cấp như loại bỏ nền/vật (Background/Foreground suppression), khoảng cách, tương phản vạch/nền, phản quang.