Cảm biến từ | DATALOGIC

Cảm biến từ IS-04, IS-05 series (Đường kính 4-5mm)

Kích thước nhỏ, khoảng cách phát hiện 0.8mm, ngõ ra NPN/PNP


Xem tiếp

Cảm biến từ IS-08 series (Đường kính 8mm)

SX: Datalogic
Kích thước nhỏ, khoảng cách phát hiện 1.5-3mm, ngõ ra NPN/PN


Xem tiếp

Cảm biến từ IS-12 (đường kính 12mm)

SX: Datalogic
Kích thước nhỏ, khoảng cách phát hiện 4-8mm, ngõ ra PNP/NPN


Xem tiếp

Cảm biến từ IS-18 (đường kính 18mm)

SX: Datalogic
Kích thước nhỏ, khoảng cách phát hiện 8-14mm, ngõ ra PNP/NPN


Xem tiếp

Cảm biến từ IS-30 series

SX: Datalogic
Kích thước nhỏ, khoảng cách phát hiện 15-20mm, ngõ ra PNP/NPN


Xem tiếp