Instantaneous relay RD-2V | rờ le đóng cắt RD-2V | ARTECHE – Đại lý phân phối Arteche chính hãng

DI và V: Rơle có bảo vệ cuộn dây
SY: Rơle có đặc tính địa chấn, dành cho các ứng dụng có rung và rung thường xuyên
R, XR và UR: Rơle tốc độ cao và cực cao. Để biết thêm thông tin vui lòng truy cập rơle chuyến đi
Rơle contactor: Phù hợp lý tưởng để vận hành tải cao và tải cảm ứng cao

Để có giá chính xác hay ưu đãi xin liên hệ:

SDT: 08888.01012

Email: binhtran.automation@gmail.com

www.automation.net

Relay RD-2V


 relay arteche vnrelay cd-2relay cd-2direlay cd-2vrelay cf-4relay cf-4vrelay cf4direlay cj-8relay cj-8direlay cj-8vrelay rd-2relay rd-2direlay rd-2syrelay rd-2sydirelay rd-2syvrelay rd-2vrelay rf-4relay rf-4direlay rf-4syrelay rf-4sydirelay rf-4syvrelay rf-4vrelay ri-16relay ri-16direlay rj-8relay rj-8direlay rj-8sydirelay rj-8syvrelay rj-8vrelay rk-8syrờ le arteche cf4rờ le arteche đóng cắt nhanhrờ le cd-2dirờ le cd2vrờ le cf4dirờ le cf4vrờ le cho điện lựcrờ le cj-8rờ le cj8vrờ le đóng cắtrờ le đóng cắt arteche việt namrờ le đóng cắt nhanhrờ le fj8syvrờ le rd-2vrờ le rd2rờ le rd2dirờ le rd2syrờ le rd2syvrờ le rf-4vrờ le rf4rờ le rf4dirờ le rf4syrờ le rf4sydirờ le rf4syvrờ le ri16rờ le ri16dirờ le rj8rờ le rj8dirờ le rj8syrờ le rj8sydirờ le rj8syvrờ le rj8v,