Máy quét mã vạch cố định | DATALOGIC

Matrix 120 Máy Quét Mã Vạch Cố Định

Matrix 120 là bộ quét mã vạch 1D/2D nhỏ nhất thị trường, phù hợp mọi không gian lắp đặt

Matrix 300N Máy Quét Mã Vạch Cố Định

Đầu đọc mã vạch 1D, 2D ứng dụng trong sản xuất và quản lý kho