NEW SVS-VISTEK EXO GIG-E CAMERA

Datasensing xin hân hạnh thông báo về việc giới thiệu dòng camera GigE EXO mới của SVS-Vistek. Với thiết kế vỏ chắc chắn, các camera EXO từ SVS-Vistek cung cấp giải pháp phù hợp cho các ứng dụng khó khăn. Có cả mẫu trắng đen và màu sắc và dòng sản phẩm bao gồm ba độ phân giải khác nhau: 1,6 MP, 2,3 MP và 5 MP. Camera EXO cung cấp tính mở rộng cực đại và hiệu suất tốt với các cảm biến CMOS chất lượng cao. Điểm nổi bật của sản phẩm: • Sử dụng các cảm biến CMOS Sony chất lượng cao nhất trên toàn cầu • Mẫu trắng đen và màu sắc với độ phân giải 1,6 MP, 2,3 MP hoặc 5 MP • Tùy chọn cáp đơn POE (Power Over Ethernet) • Hỗ trợ ống kính C-Mount • Hoàn toàn tương thích với bộ xử lý tầm nhìn MX-E (yêu cầu phiên bản IMPACT 13.1.2 hoặc cao hơn với giấy phép nâng cao được bật) • Có lỗ lắp cơ khí trên 4 bên và độ bảo vệ cơ khí IP40.

Datasensing xin hân hạnh thông báo về việc giới thiệu dòng camera GigE EXO mới của SVS-Vistek.

Với thiết kế vỏ chắc chắn, các camera EXO từ SVS-Vistek cung cấp giải pháp phù hợp cho các ứng dụng khó khăn. Có cả mẫu trắng đen và màu sắc và dòng sản phẩm bao gồm ba độ phân giải khác nhau: 1,6 MP, 2,3 MP và 5 MP. Camera EXO cung cấp tính mở rộng cực đại và hiệu suất tốt với các cảm biến CMOS chất lượng cao.

Điểm nổi bật của sản phẩm:

• Sử dụng các cảm biến CMOS Sony chất lượng cao nhất trên toàn cầu
• Mẫu trắng đen và màu sắc với độ phân giải 1,6 MP, 2,3 MP hoặc 5 MP • Tùy chọn cáp đơn POE (Power Over Ethernet)
• Hỗ trợ ống kính C-Mount
• Hoàn toàn tương thích với bộ xử lý tầm nhìn MX-E (yêu cầu phiên bản IMPACT 13.1.2 hoặc cao hơn với giấy phép nâng cao được bật)
• Có lỗ lắp cơ khí trên 4 bên và độ bảo vệ cơ khí IP40.