Cảm biến canh biên Datalogic S65-Z series

0

– Dòng sensor tốt nhất cho các ứng dụng canh biên của Datalogic.

– Kích thước chuẩn 50×50 mm.

– Sensor có thể đo chính xác vị trí trung tâm, cạnh hoặc chiều rộng đối tượng.

– Khoảng cách hoạt động: 0 – 200mm, độ rộng đối tượng: max: 150mm, min: 0.9mm.