Cảm biến màu cáp quang TED, TEC, TEN, S7 series

0

Có thể phát hiện một hoặc nhiều màu khác nhau ứng với nhiều kênh khác nhau tùy model.