Bộ định thời | Finder Relays Actuators

71 Series - Monitoring relay 10A

71 Series – Finder Relays – Rơ le Finder | FINDER

Rờ le điều khiển 10A, 1-3 pha, gắn trên ray 35mm, LED hiển thị.

72 Series - Level control relays 16A

72 Series – Level control relays 16A

Rờ le kiểm soát mức chất lỏng 16A. Gắn trên ray 35mm, LED hiển thị.

7E Series - Energy meter

7E Series – Energy meter – Relay Finder

  • 1 or 3 phase
  • Single or Double tariff
  • Pulse output for remote energy management; SO interface (open collector) according DIN 43864
  • LC-Display and Mechanical Display
  • 35mm rail (EN 60715) mount

Tham khảo thêm các sản phẩm khác của relay Finder tại:
+ Relay công nghiệp
+ Bộ định thời
+ Thương mại & nhà cửa
+ Relay socket