19.21.0.024.0000 – Finder relay 19 series – Rơ le Finder seri 19 |FINDER

19.21.0.024.0000 - Override Module, 19 Series, Analog, 0 to 10 V, Manual or Automated, SPST-NO, 24 Vac/dc

19.21.0.024.0000 – Override Module, 19 Series, Analog, 0 to 10 V, Manual or Automated, SPST-NO, 24 Vac/dc

Để có giá chính xác hay ưu đãi xin liên hệ:

SDT: 08888.01012

Email: binhtran.automation@gmail.com

www.automation.net