Cảm biến từ IS-30 series | DATALOGIC

– Đường kính 30mm.

– Khoảng cách phát hiện: 10-20mm.

– Tần số đáp ứng từ 75Hz đến 300HZ.

– Kết nối: 2 m cable (3 x 0.25 mm2) Shield chống nhiểu, chuẩn M8/M12 Châu Âu.

– Ngõ ra NPN/PNP, NC/NO.

– Chuẩn bảo vệ: IP67, vật liệu làm bằng thép không ghỉ, chống nhiểu tốt.

PH ORDER NO. MODEL
IND  PRODTIS M30 95B064460 IS-30-A0-03
IND  PRODTIS M30 95B064490 IS-30-A0-S2
IND  PRODTIS M30 95B061421 IS-30-A1-03
IND  PRODTIS M30 95B060810 IS-30-A15-03
IND  PRODTIS M30 95B060820 IS-30-A15-S2
IND  PRODTIS M30 95B061431 IS-30-A1-S2
IND  PRODTIS M30 95B064610 IS-30-A20-03
IND  PRODTIS M30 95B061441 IS-30-A2-03
IND  PRODTIS M30 95B064630 IS-30-A20-S2
IND  PRODTIS M30 95B061451 IS-30-A2-S2
IND  PRODTIS M30 95B061381 IS-30-A3-03
IND  PRODTIS M30 95B061391 IS-30-A3-S2
IND  PRODTIS M30 95B061401 IS-30-A4-03
IND  PRODTIS M30 95B061411 IS-30-A4-S2
IND  PRODTIS M30 95B064530 IS-30-A9-03
IND  PRODTIS M30 95B064570 IS-30-A9-S2
IND  PRODTIS M30 95B062221 IS-30-B1-03
IND  PRODTIS M30 95B062231 IS-30-B1-S2
IND  PRODTIS M30 95B062241 IS-30-B2-03
IND  PRODTIS M30 95B062251 IS-30-B2-S2
IND  PRODTIS M30 95B062181 IS-30-B3-03
IND  PRODTIS M30 95B062191 IS-30-B3-S2
IND  PRODTIS M30 95B062201 IS-30-B4-03
IND  PRODTIS M30 95B062211 IS-30-B4-S2
IND  PRODTIS M30 95B064470 IS-30-C0-03
IND  PRODTIS M30 95B064510 IS-30-C0-S2
IND  PRODTIS M30 95B061821 IS-30-C1-03
IND  PRODTIS M30 95B061831 IS-30-C1-S2
IND  PRODTIS M30 95B064620 IS-30-C20-03
IND  PRODTIS M30 95B061841 IS-30-C2-03
IND  PRODTIS M30 95B064640 IS-30-C20-S2
IND  PRODTIS M30 95B061851 IS-30-C2-S2
IND  PRODTIS M30 95B061781 IS-30-C3-03
IND  PRODTIS M30 95B061791 IS-30-C3-S2
IND  PRODTIS M30 95B061801 IS-30-C4-03
IND  PRODTIS M30 95B061811 IS-30-C4-S2
IND  PRODTIS M30 95B064550 IS-30-C9-03
IND  PRODTIS M30 95B064590 IS-30-C9-S2
IND  PRODTIS M30 95B062621 IS-30-D1-03
IND  PRODTIS M30 95B062631 IS-30-D1-S2
IND  PRODTIS M30 95B062641 IS-30-D2-03
IND  PRODTIS M30 95B062651 IS-30-D2-S2
IND  PRODTIS M30 95B062581 IS-30-D3-03
IND  PRODTIS M30 95B062591 IS-30-D3-S2
IND  PRODTIS M30 95B062601 IS-30-D4-03
IND  PRODTIS M30 95B062611 IS-30-D4-S2
IND  PRODTIS M30 95B067060 IS-30-E1-S2
IND  PRODTIS M30 95B063861 IS-30-G0-03
IND  PRODTIS M30 95B064500 IS-30-G0-S2
IND  PRODTIS M30 95B063681 IS-30-G1-03
IND  PRODTIS M30 95B063691 IS-30-G1-S2
IND  PRODTIS M30 95B063701 IS-30-G2-03
IND  PRODTIS M30 95B063711 IS-30-G2-S2
IND  PRODTIS M30 95B063641 IS-30-G3-03
IND  PRODTIS M30 95B063651 IS-30-G3-S2
IND  PRODTIS M30 95B063661 IS-30-G4-03
IND  PRODTIS M30 95B063671 IS-30-G4-S2
IND  PRODTIS M30 95B063821 IS-30-G5-03
IND  PRODTIS M30 95B063831 IS-30-G5-S2
IND  PRODTIS M30 95B064400 IS-30-G6-03
IND  PRODTIS M30 95B064430 IS-30-G6-S2
IND  PRODTIS M30 95B064540 IS-30-G9-03
IND  PRODTIS M30 95B064580 IS-30-G9-S2
IND  PRODTIS M30 95B064480 IS-30-H0-03
IND  PRODTIS M30 95B064520 IS-30-H0-S2
IND  PRODTIS M30 95B063761 IS-30-H1-03
IND  PRODTIS M30 95B063771 IS-30-H1-S2
IND  PRODTIS M30 95B063781 IS-30-H2-03
IND  PRODTIS M30 95B063791 IS-30-H2-S2
IND  PRODTIS M30 95B063721 IS-30-H3-03
IND  PRODTIS M30 95B063731 IS-30-H3-S2
IND  PRODTIS M30 95B063741 IS-30-H4-03
IND  PRODTIS M30 95B063751 IS-30-H4-S2
IND  PRODTIS M30 95B064420 IS-30-H5-03
IND  PRODTIS M30 95B064450 IS-30-H5-S2
IND  PRODTIS M30 95B064410 IS-30-H6-03
IND  PRODTIS M30 95B064440 IS-30-H6-S2
IND  PRODTIS M30 95B064560 IS-30-H9-03
IND  PRODTIS M30 95B064600 IS-30-H9-S2
IND  PRODTIS M30 95B060400 IS-30-M1-S2
IND  PRODTIS M30 95B060410 IS-30-M2-S2
IND  PRODTIS M30 95B060420 IS-30-M3-S2
IND  PRODTIS M30 95B060430 IS-30-M4-S2
IND  PRODTIS M30 95B060440 IS-30-N1-S2
IND  PRODTIS M30 95B060450 IS-30-N2-S2
IND  PRODTIS M30 95B060460 IS-30-N3-S2
IND  PRODTIS M30 95B060470 IS-30-N4-S2
IND  PRODTIS M30 95B060160 IS-30-O1-S2
IND  PRODTIS M30 95B060170 IS-30-O2-S2
IND  PRODTIS M30 95B060180 IS-30-O3-S2
IND  PRODTIS M30 95B060190 IS-30-O4-S2
IND  PRODTIS M30 95B060200 IS-30-P1-S2
IND  PRODTIS M30 95B060210 IS-30-P2-S2
IND  PRODTIS M30 95B060220 IS-30-P3-S2
IND  PRODTIS M30 95B060230 IS-30-P4-S2