Cảm biến từ IS-18 (đường kính 18mm) | DATALOGIC

– Đường kính 18mm
– Khoảng cách phát hiện: 5-14mm
– Tần số đáp ứng từ 0.5 đến 1KHz.

– Kết nối: 2 m cable (3 x 0.25 mm2) Shield chống nhiểu, chuẩn M8/M12. ngõ ra NPN/PNP

– Chuẩn bảo vệ: IP67, vật liệu làm bằng thép không ghỉ.

Tài liệu kỹ thuật

PH ORDER NO. MODEL
IND  PRODTIS M18 95B064230 IS-18-A0-03
IND  PRODTIS M18 95B064260 IS-18-A0-S2
IND  PRODTIS M18 95B061341 IS-18-A1-03
IND  PRODTIS M18 95B060770 IS-18-A15-03
IND  PRODTIS M18 95B060780 IS-18-A15-S2
IND  PRODTIS M18 95B061351 IS-18-A1-S2
IND  PRODTIS M18 95B064360 IS-18-A20-03
IND  PRODTIS M18 95B061361 IS-18-A2-03
IND  PRODTIS M18 95B064380 IS-18-A20-S2
IND  PRODTIS M18 95B061371 IS-18-A2-S2
IND  PRODTIS M18 95B061301 IS-18-A3-03
IND  PRODTIS M18 95B061311 IS-18-A3-S2
IND  PRODTIS M18 95B061321 IS-18-A4-03
IND  PRODTIS M18 95B061331 IS-18-A4-S2
IND  PRODTIS M18 95B064300 IS-18-A9-03
IND  PRODTIS M18 95B063941 IS-18-A9-S2
IND  PRODTIS M18 95B062141 IS-18-B1-03
IND  PRODTIS M18 95B062151 IS-18-B1-S2
IND  PRODTIS M18 95B062161 IS-18-B2-03
IND  PRODTIS M18 95B062171 IS-18-B2-S2
IND  PRODTIS M18 95B062101 IS-18-B3-03
IND  PRODTIS M18 95B062111 IS-18-B3-S2
IND  PRODTIS M18 95B062121 IS-18-B4-03
IND  PRODTIS M18 95B062131 IS-18-B4-S2
IND  PRODTIS M18 95B064240 IS-18-C0-03
IND  PRODTIS M18 95B064280 IS-18-C0-S2
IND  PRODTIS M18 95B061741 IS-18-C1-03
IND  PRODTIS M18 95B061751 IS-18-C1-S2
IND  PRODTIS M18 95B064370 IS-18-C20-03
IND  PRODTIS M18 95B061761 IS-18-C2-03
IND  PRODTIS M18 95B064390 IS-18-C20-S2
IND  PRODTIS M18 95B061771 IS-18-C2-S2
IND  PRODTIS M18 95B061701 IS-18-C3-03
IND  PRODTIS M18 95B061711 IS-18-C3-S2
IND  PRODTIS M18 95B061721 IS-18-C4-03
IND  PRODTIS M18 95B061731 IS-18-C4-S2
IND  PRODTIS M18 95B064310 IS-18-C9-03
IND  PRODTIS M18 95B064340 IS-18-C9-S2
IND  PRODTIS M18 95B062541 IS-18-D1-03
IND  PRODTIS M18 95B062551 IS-18-D1-S2
IND  PRODTIS M18 95B062561 IS-18-D2-03
IND  PRODTIS M18 95B062571 IS-18-D2-S2
IND  PRODTIS M18 95B062501 IS-18-D3-03
IND  PRODTIS M18 95B062511 IS-18-D3-S2
IND  PRODTIS M18 95B062521 IS-18-D4-03
IND  PRODTIS M18 95B062531 IS-18-D4-S2
IND  PRODTIS M18 95B067050 IS-18-E1-S2
IND  PRODTIS M18 95B067040 IS-18-F1-S2
IND  PRODTIS M18 95B063851 IS-18-G0-03
IND  PRODTIS M18 95B064270 IS-18-G0-S2
IND  PRODTIS M18 95B063521 IS-18-G1-03
IND  PRODTIS M18 95B063531 IS-18-G1-S2
IND  PRODTIS M18 95B063541 IS-18-G2-03
IND  PRODTIS M18 95B063551 IS-18-G2-S2
IND  PRODTIS M18 95B063061 IS-18-G3-03
IND  PRODTIS M18 95B063491 IS-18-G3-S2
IND  PRODTIS M18 95B063501 IS-18-G4-03
IND  PRODTIS M18 95B063511 IS-18-G4-S2
IND  PRODTIS M18 95B062721 IS-18-G5-03
IND  PRODTIS M18 95B062731 IS-18-G5-S2
IND  PRODTIS M18 95B064200 IS-18-G6-03
IND  PRODTIS M18 95B062711 IS-18-G6-S2
IND  PRODTIS M18 95B063811 IS-18-G9-03
IND  PRODTIS M18 95B064330 IS-18-G9-S2
IND  PRODTIS M18 95B064250 IS-18-H0-03
IND  PRODTIS M18 95B064290 IS-18-H0-S2
IND  PRODTIS M18 95B063601 IS-18-H1-03
IND  PRODTIS M18 95B063611 IS-18-H1-S2
IND  PRODTIS M18 95B063621 IS-18-H2-03
IND  PRODTIS M18 95B063631 IS-18-H2-S2
IND  PRODTIS M18 95B063561 IS-18-H3-03
IND  PRODTIS M18 95B063571 IS-18-H3-S2
IND  PRODTIS M18 95B063581 IS-18-H4-03
IND  PRODTIS M18 95B063591 IS-18-H4-S2
IND  PRODTIS M18 95B064220 IS-18-H5-03
IND  PRODTIS M18 95B062811 IS-18-H5-S2
IND  PRODTIS M18 95B064210 IS-18-H6-03
IND  PRODTIS M18 95B062791 IS-18-H6-S2
IND  PRODTIS M18 95B064320 IS-18-H9-03
IND  PRODTIS M18 95B064350 IS-18-H9-S2
IND  PRODTIS M18 95B065350 IS-18-I1-S2
IND  PRODTIS M18 95B063881 IS-18-L1-S2
IND  PRODTIS M18 95B060320 IS-18-M1-S2
IND  PRODTIS M18 95B060330 IS-18-M2-S2
IND  PRODTIS M18 95B060340 IS-18-M3-S2
IND  PRODTIS M18 95B060350 IS-18-M4-S2
IND  PRODTIS M18 95B060360 IS-18-N1-S2
IND  PRODTIS M18 95B060370 IS-18-N2-S2
IND  PRODTIS M18 95B060380 IS-18-N3-S2
IND  PRODTIS M18 95B060390 IS-18-N4-S2
IND  PRODTIS M18 95B060080 IS-18-O1-S2
IND  PRODTIS M18 95B060090 IS-18-O2-S2
IND  PRODTIS M18 95B060100 IS-18-O3-S2
IND  PRODTIS M18 95B060110 IS-18-O4-S2
IND  PRODTIS M18 95B060120 IS-18-P1-S2
IND  PRODTIS M18 95B060130 IS-18-P2-S2
IND  PRODTIS M18 95B060140 IS-18-P3-S2
IND  PRODTIS M18 95B060150 IS-18-P4-S2
IND  PRODTIS M18 95B065380 IS-F18-S1-S2
IND  PRODTIS M18 95B065390 IS-F18-T1-S2