Cảm biến từ IS-12 (đường kính 12mm) | DATALOGIC

 Đường kính 12 mm.

– Khoảng cách phát hiện: 2-8mm.

– Tần số đáp ứng từ 0.5 đến 1KHz.

– Kết nối: 2 m cable (3 x 0.25 mm2) Shield chống nhiểu, chuẩn M8/M12. ngõ ra NPN/PNP

– Chuẩn bảo vệ: IP67, vật liệu làm bằng thép không ghỉ.

Download tài liệu kỹ thuật

PH ORDER NO. MODEL
IND  PRODTIS M12 95B064030 IS-12-A0-03
IND  PRODTIS M12 95B064060 IS-12-A0-S2
IND  PRODTIS M12 95B061241 IS-12-A1-03
IND  PRODTIS M12 95B060680 IS-12-A15-03
IND  PRODTIS M12 95B060690 IS-12-A15-S2
IND  PRODTIS M12 95B061251 IS-12-A1-S2
IND  PRODTIS M12 95B064160 IS-12-A20-03
IND  PRODTIS M12 95B061271 IS-12-A2-03
IND  PRODTIS M12 95B064180 IS-12-A20-S2
IND  PRODTIS M12 95B061281 IS-12-A2-S2
IND  PRODTIS M12 95B061181 IS-12-A3-03
IND  PRODTIS M12 95B061191 IS-12-A3-S2
IND  PRODTIS M12 95B061211 IS-12-A4-03
IND  PRODTIS M12 95B061221 IS-12-A4-S2
IND  PRODTIS M12 95B064100 IS-12-A9-03
IND  PRODTIS M12 95B063931 IS-12-A9-S2
IND  PRODTIS M12 95B064040 IS-12-B0-03
IND  PRODTIS M12 95B062041 IS-12-B1-03
IND  PRODTIS M12 95B062051 IS-12-B1-S2
IND  PRODTIS M12 95B062071 IS-12-B2-03
IND  PRODTIS M12 95B062081 IS-12-B2-S2
IND  PRODTIS M12 95B061981 IS-12-B3-03
IND  PRODTIS M12 95B061991 IS-12-B3-S2
IND  PRODTIS M12 95B062011 IS-12-B4-03
IND  PRODTIS M12 95B062021 IS-12-B4-S2
IND  PRODTIS M12 95B064080 IS-12-C0-S2
IND  PRODTIS M12 95B061641 IS-12-C1-03
IND  PRODTIS M12 95B061651 IS-12-C1-S2
IND  PRODTIS M12 95B064170 IS-12-C20-03
IND  PRODTIS M12 95B061671 IS-12-C2-03
IND  PRODTIS M12 95B064190 IS-12-C20-S2
IND  PRODTIS M12 95B061681 IS-12-C2-S2
IND  PRODTIS M12 95B061581 IS-12-C3-03
IND  PRODTIS M12 95B061591 IS-12-C3-S2
IND  PRODTIS M12 95B061611 IS-12-C4-03
IND  PRODTIS M12 95B061621 IS-12-C4-S2
IND  PRODTIS M12 95B064110 IS-12-C9-03
IND  PRODTIS M12 95B064140 IS-12-C9-S2
IND  PRODTIS M12 95B062441 IS-12-D1-03
IND  PRODTIS M12 95B062451 IS-12-D1-S2
IND  PRODTIS M12 95B062471 IS-12-D2-03
IND  PRODTIS M12 95B062481 IS-12-D2-S2
IND  PRODTIS M12 95B062381 IS-12-D3-03
IND  PRODTIS M12 95B062391 IS-12-D3-S2
IND  PRODTIS M12 95B062411 IS-12-D4-03
IND  PRODTIS M12 95B062421 IS-12-D4-S2
IND  PRODTIS M12 95B067030 IS-12-E1-S2
IND  PRODTIS M12 95B067020 IS-12-F1-S2
IND  PRODTIS M12 95B063841 IS-12-G0-03
IND  PRODTIS M12 95B064070 IS-12-G0-S2
IND  PRODTIS M12 95B063361 IS-12-G1-03
IND  PRODTIS M12 95B063371 IS-12-G1-S2
IND  PRODTIS M12 95B063381 IS-12-G2-03
IND  PRODTIS M12 95B063391 IS-12-G2-S2
IND  PRODTIS M12 95B063321 IS-12-G3-03
IND  PRODTIS M12 95B063331 IS-12-G3-S2
IND  PRODTIS M12 95B063341 IS-12-G4-03
IND  PRODTIS M12 95B063351 IS-12-G4-S2
IND  PRODTIS M12 95B062681 IS-12-G5-03
IND  PRODTIS M12 95B062691 IS-12-G5-S2
IND  PRODTIS M12 95B062661 IS-12-G6-03
IND  PRODTIS M12 95B062671 IS-12-G6-S2
IND  PRODTIS M12 95B063801 IS-12-G9-03
IND  PRODTIS M12 95B064130 IS-12-G9-S2
IND  PRODTIS M12 95B064050 IS-12-H0-03
IND  PRODTIS M12 95B064090 IS-12-H0-S2
IND  PRODTIS M12 95B063441 IS-12-H1-03
IND  PRODTIS M12 95B063451 IS-12-H1-S2
IND  PRODTIS M12 95B063461 IS-12-H2-03
IND  PRODTIS M12 95B063471 IS-12-H2-S2
IND  PRODTIS M12 95B063401 IS-12-H3-03
IND  PRODTIS M12 95B063411 IS-12-H3-S2
IND  PRODTIS M12 95B063421 IS-12-H4-03
IND  PRODTIS M12 95B063431 IS-12-H4-S2
IND  PRODTIS M12 95B062761 IS-12-H5-03
IND  PRODTIS M12 95B062771 IS-12-H5-S2
IND  PRODTIS M12 95B062741 IS-12-H6-03
IND  PRODTIS M12 95B062751 IS-12-H6-S2
IND  PRODTIS M12 95B064120 IS-12-H9-03
IND  PRODTIS M12 95B064150 IS-12-H9-S2
IND  PRODTIS M12 95B065340 IS-12-I1-S2
IND  PRODTIS M12 95B063871 IS-12-L1-S2
IND  PRODTIS M12 95B060240 IS-12-M1-S2
IND  PRODTIS M12 95B060250 IS-12-M2-S2
IND  PRODTIS M12 95B060260 IS-12-M3-S2
IND  PRODTIS M12 95B060270 IS-12-M4-S2
IND  PRODTIS M12 95B060280 IS-12-N1-S2
IND  PRODTIS M12 95B060290 IS-12-N2-S2
IND  PRODTIS M12 95B060300 IS-12-N3-S2
IND  PRODTIS M12 95B060310 IS-12-N4-S2
IND  PRODTIS M12 95B060000 IS-12-O1-S2
IND  PRODTIS M12 95B060010 IS-12-O2-S2
IND  PRODTIS M12 95B060020 IS-12-O3-S2
IND  PRODTIS M12 95B060030 IS-12-O4-S2
IND  PRODTIS M12 95B060040 IS-12-P1-S2
IND  PRODTIS M12 95B060050 IS-12-P2-S2
IND  PRODTIS M12 95B060060 IS-12-P3-S2
IND  PRODTIS M12 95B060070 IS-12-P4-S2
IND  PRODTIS M12 95B060070 IS-12-P4-S2