LOCKOUT RELAYS – ARTECHE – RỜ LE LOCKOUT

LOCKOUT RELAYS | ARTECHE

Các rơle ngắt và ngắt khóa của Arteches (LOR – ANSI 86) là các rơle chốt nặng được thiết kế đặc biệt để thực hiện như một rơle ngắt và ngắt trong hầu hết các ứng dụng đòi hỏi khắt khe. Rơle Arteche LOR cung cấp vận hành thiết bị điện tốc độ cao và an toàn.

 

BF-3R lockout relay Arteche

BF-4R lockout relay Arteche

BF-4RP lockout relay Arteche

BJ-8R lockout relay Arteche

BJ-8RP lockout relay Arteche

BJ-10RP lockout relay Arteche

BI-16R lockout relay Arteche

BI-16RP lockout relay Arteche

Note
Tagged
Note

Để biết thêm thông tin hay giá cả chính xác, cũng như ưu đãi, xin liên hệ:

Sdt: 08888.01012

Email: binhtran.automation@gmail.com

Tagged

, relay vietnam