Master trip relays – ARTECHE Relays

master-trip-relays-reles-disparo-arteche
Rơle ngắt chính của Arteches (ANSI-94) được thiết kế đặc biệt để vượt quá yêu cầu của tất cả các loại mạch bảo vệ và điều khiển, giống như các bộ ngắt mạch, công tắc tơ và các thiết bị chuyển mạch chính khác trong các nhà máy điện, trạm biến áp hoặc hệ thống phân phối điện nặng các ngành công nghiệp.
Với khả năng phá vỡ cao, tùy chọn gánh nặng thấp và cao, các mô hình từ 2 đến 16 tiếp điểm thay đổi (DPDT, 4PDT, 8PDT, 16PDT với cấu hình tiếp xúc form-C), các lựa chọn lắp khác nhau và tùy chọn phạm vi rộng (như tự, tay hoặc điện đặt lại, cờ, nút kiểm tra), rơle chuyến đi Arteche phù hợp lý tưởng cho Chuyến đi chuyển trực tiếp (DTT) và các lược đồ chuyến đi khác đảm bảo hiệu suất, độ tin cậy và mức tiêu thụ thấp trong vòng đời dài.

RD-2R trip relay ARTECHE

Intended for tripping applications where high demanding requirements in operating time (with tripping time from 8ms to 3 ms.) and breaking capacity are needed, that is the case of tripping HV and MV circuit breakers. SDT: 08888.01012 – Email: binhtran.automation@gmail.com

RD-2XR trip relay ARTECHE

Intended for tripping applications where high demanding requirements in operating time (with tripping time from 8ms to 3 ms.) and breaking capacity are needed, that is the case of tripping HV and MV circuit breakers. SDT: 08888.01012 – Email: binhtran.automation@gmail.com

RF-4R trip relay ARTECHE

Intended for tripping applications where high demanding requirements in operating time (with tripping time from 8ms to 3 ms.) and breaking capacity are needed, that is the case of tripping HV and MV circuit breakers. SDT: 08888.01012 – Email: binhtran.automation@gmail.com

RF-4XR trip relay ARTECHE

Intended for tripping applications where high demanding requirements in operating time (with tripping time from 8ms to 3 ms.) and breaking capacity are needed, that is the case of tripping HV and MV circuit breakers. SDT: 08888.01012 – Email: binhtran.automation@gmail.com

RF-4UR trip relay ARTECHE

Tripping applications with very high speed requirements. SDT: 08888.01012 – Email: binhtran.automation@gmail.com

RXR4 trip relay ARTECHE

Tripping applications with very high speed requirements. SDT: 08888.01012 – Email: binhtran.automation@gmail.com

RJ-4XR4 trip relay ARTECHE

Intended for tripping applications where high quality requirements in operating time (with models even tripping in less than 3 ms.) and breaking capacity are needed, that is the case of tripping HV and MV circuit breakers. SDT: 08888.01012 – Email: binhtran.automation@gmail.com

RJ-8R trip relay ARTECHE

Intended for tripping applications where high quality requirements in operating time (with models even tripping in less than 3 ms.) and breaking capacity are needed, that is the case of tripping HV and MV circuit breakers. SDT: 08888.01012 – Email: binhtran.automation@gmail.com

RI-16R trip relay ARTECHE

Intended for trip applications where high demanding requirements in operating time and breaking capacity are needed. SDT: 08888.01012 – Email: binhtran.automation@gmail.com

High speed contactor relay CD-2R – ARTECHE

Contactors for tripping applications. SDT: 08888.01012 – Email: binhtran.automation@gmail.com

High speed contactor relay CF-4R ARTECHE

Contactors for tripping applications. SDT: 08888.01012 – Email: binhtran.automation@gmail.com

High speed contactor relay CJ-8R ARTECHE

Contactors for tripping applications. SDT: 08888.01012 – Email: binhtran.automation@gmail.com

Ultra high speed contactor relay CD-2XR ARTECHE

Contactors for tripping applications. SDT: 08888.01012 – Email: binhtran.automation@gmail.com

Ultra high speed contactor relay CF-4XR ARTECHE

Contactors for tripping applications. SDT: 08888.01012 – Email: binhtran.automation@gmail.com

Ultra high speed contactor relay CJ-8XR ARTECHE

Contactors for tripping applications. SDT: 08888.01012 – Email: binhtran.automation@gmail.com