Trip and lockout relays | ARTECHE | Relay chốt dòng và ngắt nhanh​ – Phân phối Arteche chính hãng tại Việt Nam

Relay Arteche Viet Nam

Với thời gian hoạt động nhanh (từ 3 đến 20 ms tùy theo kiểu máy), khả năng ngắt cao và dải điện áp phụ rộng, Arteche có thể sản xuất một rơle khóa với cấu hình gánh nặng cao, tuân thủ ESI 48-4 quốc tế tiêu chuẩn, như rơle lớp EB2, để tránh các hoạt động ngắt không mong muốn do đón hoặc tạm thời, đặc biệt nếu cuộn dây vận hành rơle được kết nối với hệ thống dây dài.

 


MASTER TRIP RELAYS | ARTECHE

 

LOCKOUT RELAYS | ARTECHE

 

Click vào hình ảnh để thêm thông tin về các sản phẩm.

Để biết rõ về giá cũng như ưu đãi, xin liên hệ:

SDT: 08888.01012

Email: binhtran.automation@gmail.com

Tagged