Time delay relays | ARTECHE​ | Rờ le thời gian

Rơle thời gian trễ chức năng Arteche được thiết kế để hoạt động trong môi trường đòi hỏi khắt khe như trạm biến áp, cơ sở sản xuất điện hoặc hệ thống đường sắt.

Hành động của các tiếp điểm đầu ra của rơle trễ thời gian Arteche có thể được định cấu hình là thời gian đón, thời gian thả hoặc thời gian theo chu kỳ (10 chức năng khác nhau). Một khoảng thời gian rất chính xác từ vài milis giây cho đến vài giờ, tất cả chúng đều có sẵn trong cùng một rơle.

Rơle thời gian trễ Arteche có thể tùy ý kết hợp xả từ để tăng khả năng phá vỡ nội tại cao của nó. Rơle contactor trễ thời gian cho phép hoạt động an toàn và đáng tin cậy của tải cảm ứng rất cao.

Time delay relay TDF-2 – ARTECHE – RỜ LE THỜI GIAN TDF2

LIÊN HỆ: 08888.01012
– Email: binhtran.automation@gmail.com

Time delay relay TDF-4 – ARTECHE – RỜ LE THỜI GIAN TDF4

LIÊN HỆ: 08888.01012
– Email: binhtran.automation@gmail.com

Time delay relay TDF-22 – ARTECHE – RỜ LE THỜI GIAN TDF22

LIÊN HỆ: 08888.01012
– Email: binhtran.automation@gmail.com

Time delay relay TDJ-8 – ARTECHE – RỜ LE THỜI GIAN TDJ8

LIÊN HỆ: 08888.01012
– Email: binhtran.automation@gmail.com

Time delay relay TDJ-44 – ARTECHE – RỜ LE THỜI GIAN TDJ44

LIÊN HỆ: 08888.01012
– Email: binhtran.automation@gmail.com

Time delay relay TDJZ-8 – ARTECHE – RỜ LE THỜI GIAN TDJZ8

LIÊN HỆ: 08888.01012
– Email: binhtran.automation@gmail.com

Time delay relay TDJZ-44 – ARTECHE – RỜ LE THỜI GIAN TDJZ44

LIÊN HỆ: 08888.01012
– Email: binhtran.automation@gmail.com

Time delay contactor CTF-2 – ARTECHE – RỜ LE THỜI GIAN CTF-2

LIÊN HỆ: 08888.01012
– Email: binhtran.automation@gmail.com

Time delay contactor CTF-4 – ARTECHE – RỜ LE THỜI GIAN CTF-4

LIÊN HỆ: 08888.01012
– Email: binhtran.automation@gmail.com

Chú ý
Tag
Chú ý

Để có giá chính xác và ưu đãi, xin liên hệ:

SDT: (+84) 8888.01012

Email: binhtran.automation@gmail.com

Tag