Cảm biến màu cáp quang TED, TEC, TEN, S7 series

Có thể phát hiện một hoặc nhiều màu khác nhau ứng với nhiều kênh khác nhau tùy model.

–  Button cài đặt nhiều chế độ, dễ sử dụng.

–  Output: PNP , open Collection, M8 Connection.

–  Bảo vệ: IP 65 (Mechanical), class 2 (Electrical).

–  Có nhiều model lựa chọn, độ phân giải 10bit hoặc 12bit, thời gian đáp ứng 50µs – 500 µs, màn hình hiển thị 4 số tốc độ cao.