S65-V Cảm biến màu

 Có thể nhớ được 3 kênh màu độc lập với chức năng C (sắc độ) hoặc C+I (Sắc độ + cường độ).

–          Thời gian đáp ứng: 340µs.

–          Output : 3 PNP/NPN hoặc RS485.

–          2 nút nhấn và 4 số hiển thị giúp dễ dàng cài đặt thay đổi màu sắc cần phát hiện và độ nhạy của từng màu.