Cảm biến màu

Cảm biến màu cáp quang TED, TEC, TEN, S7 series

Có thể phát hiện một hoặc nhiều màu khác nhau ứng với nhiều kênh khác nhau tùy model.


Xem tiếp

S65-V Cảm biến màu

Dòng sản phẩm tốt nhất trong ứng dụng phát hiện màu. Với khả năng nhớ được 3 kênh màu khác nhau, điều chỉnh độ nhạy của từng màu giúp nhận biết được các màu có độ tương phản rất thấp mà mắt người không thể phân biệt được.


Xem tiếp