Latching Relays | ARTECHE | Rơ le chốt

Rơle chốt là rơle có 2 vị trí ổn định cho các tiếp điểm đầu ra. Tùy thuộc vào cuộn dây nào được cấp năng lượng, các tiếp điểm đầu ra sẽ thay đổi từ vị trí này sang vị trí khác. Rơle chốt không có tiêu thụ ở trạng thái ổn định.

Nhờ các đặc điểm thiết kế và xây dựng của chúng, rơle chốt Arteche cung cấp độ tin cậy, bảo mật và hiệu suất cao cho hầu hết các ứng dụng đòi hỏi khắt khe trong thị trường điện, đường sắt và công nghiệp.

Arteche sản xuất rơle chốt từ 3 đến 16 tiếp điểm (BF-3, BF-4, BJ-8, BI-16) cho mục đích chung và cung cấp một loạt các đặc điểm để phù hợp với từng yêu cầu ứng dụng:

Mô hình R: Rơle ngắt và khóa, với thiết lập lại điện
Mô hình RP: Rơle ngắt và ngắt, với thiết lập lại điện và tay
Mô hình BB: Bảo vệ quá áp song song với cuộn dây

 

Latching relay BF-3 | Rơ le chốt BF3 | Arteche

Rơle với hai vị trí ổn định. Cần thiết khi cần bộ nhớ vị trí (đóng mở, tự động thủ công, từ xa cục bộ …).

Latching relay BF-4 | Rơ le chốt BF4 | Arteche

Rơle với hai vị trí ổn định. Cần thiết khi cần bộ nhớ vị trí (đóng mở, tự động thủ công, từ xa cục bộ …).

Latching relay BJ-8 | Rơ le chốt BJ8 | Arteche

Rơle với hai vị trí ổn định. Cần thiết khi cần bộ nhớ vị trí (đóng mở, tự động thủ công, từ xa cục bộ …).

Latching relay BI-16 | Rơ le chốt BI16 | Arteche

Rơle với hai vị trí ổn định. Cần thiết khi cần bộ nhớ vị trí (đóng mở, tự động thủ công, từ xa cục bộ …).

Latching relay BF3-BB | Rơ le chốt BF3-BB | Arteche

Rơle với hai vị trí ổn định. Cần thiết khi cần bộ nhớ vị trí (đóng mở, tự động thủ công, từ xa cục bộ …).

Latching relay BF4-BB | Rơ le chốt BF4-BB | Arteche

Rơle với hai vị trí ổn định. Cần thiết khi cần bộ nhớ vị trí (đóng mở, tự động thủ công, từ xa cục bộ …).

Latching relay BJ-8BB | Rơ le chốt BJ-8BB | Arteche

Rơle với hai vị trí ổn định. Cần thiết khi cần bộ nhớ vị trí (đóng mở, tự động thủ công, từ xa cục bộ …).

Latching relay BI-16BB | Rơ le chốt BI16BB | Arteche

Rơle với hai vị trí ổn định. Cần thiết khi cần bộ nhớ vị trí (đóng mở, tự động thủ công, từ xa cục bộ …).

Chú ý
TAG
Chú ý

Để có giá cả chính xác và ưu đãi xin vui lòng liên hệ

SDT: 08888.01012

Email: binhtran.automation@gmail.com

TAG

, latching relays, latching relays bf-3, latching bf-3bb, latching relay bf-4, latching bf-4bb, latching relay bj-8, latching relay bj-8bb, latching relay bi-16, latching relay bi016bb, rơ le chốt bf-3, rơ le chốt bf-3bb, rơ le chốt bf-4, rơ le chốt bf-4bb, rơ le chốt bj-8, rơ le chốt bj-8bb, rơ le chốt bi-16, rơ le chốt bi-16bb